BOJI zrkadlová skrinka s bočnou skrinkou, bez osvetlenia, bez vypínača

Prevedenie čelnej plochy skrinky

Prevedenie korpusu skrinky